3 października klasy humanistyczne: Ia, Ie, IIg, wraz z polonistkami: Marią Banasik, Jolantą Moszczyńską i Danutą Paupą, rozpoczęły projekt filmowy NHEF w DKF-ie „Żak” w Gdańsku.

Nasi uczniowie uczestniczyli w projekcji filmu Borysa Lankosza „Rewers” osadzonego w realiach PRL-u i stalinizmu. Spotkanie otworzył p. Biliński, przybliżając ideę projektu, następnie wykład wygłosił p. Kurpiewski, wprowadzając w klimat historyczny, socjologiczny i obyczajowy filmu. Znaczące w jego wypowiedzi były treści dotyczące synkretyzmu gatunkowego „Rewersu” oraz języka filmu.  Po projekcji odbyła się dyskusja, a poprowadził ją również p. Kurpiewski.

Kilkugodzinny pobyt w „Żaku” okazał się bardzo ważną lekcją kina, historii, socjologii, analizy i interpretacji dzieła (i jeszcze innych dziedzin).  Uczniowie wysoko ocenili tę część projektu.

Danuta Paupa