Rysopis:

Wzrost: bez znaczenia

Oczy: uważne                                           

Włosy: niekonieczne

Cecha szczególna: wrażliwość na to, co wokół

                                                                                     "O to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało,   

              Bo zawsze się dochodzi gdzie indziej, niż się chciało.”

                                                                                                                                                                   /Leopold Staff „Odys”/

Ogłaszamy „konkurs jednego wiersza”!

Utwory poetyckie krążyć mają wokół jednego z dwóch zagadnień:         

POSZUKIWAĆ” i „ZMIERZAĆ DO”.      

                              

Interpretacja tematu – dowolna, forma – od poważnej po żartobliwą.

Teksty podpisane przez autora składamy do dnia 13.01.2017 roku

w bibliotece szkolnej lub u p. Moniki Marcinowskiej.

Ogłoszenie wyników – po feriach zimowych.

Powodzenia i – do pióra! J