Z dniem 21 listopada 2016 r., wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej – będą to głównie dodatkowe kursy dla uczniów szkół w Orłowie.

Na linii 31, ze względu na dużą liczbę uczniów, w dni powszednie nauki szkolnej pojawi się dodatkowy kurs (bisowy) z przystanku „Bernadowska 01” do Karwin Tesco o godz. 15:24. Z tego powodu na linii 181 w dni powszednie nauki szkolnej zlikwidowany zostanie kurs zjazdowy z linii 244, wykonywany dotychczas z przystanku „Bohaterów Monte Cassino” do Karwin Tesco o godz. 15:04.

Na linii 134 zlikwidowane zostaną dość słabo wykorzystane kursy poranne, realizowane w kierunku przeciwnym niż dowozy uczniów (z Orłowa), a uruchomione będą dodatkowe kursy popołudniowe wykonywane w powszednie dni nauki szkolnej – dwa dojazdowe do Orłowa i jeden – o godz. 15:31 – z Orłowa do Obłuża Maciejewicza. Kurs z Orłowa będzie wykonywany bez zajazdu na ul. Redłowską, Kopernika i Legionów.

Dodatkowy kurs – o godz. 14:33 z Orłowa SKM „Klif” do Gdyni Dw. Gł. PKP, wykonywany w dni powszednie nauki szkolnej – uruchomiony zostanie ponadto na linii 740.

Ponadto, na linii X w dni powszednie uruchomiony będzie dodatkowy kurs o godz. 5:59 z Kaczych Buków do Oksywia.

Drobne zmiany rozkładów jazdy (przesunięcia kilkuminutowe) nastąpią też na liniach: 20, 165, 170, 180 i 209.

15.11.2016 r.