22 listopada 2016 roku uczniowie klasy Ic wraz z nauczycielem koordynującym przedsięwzięcie  wzięli udział w wykładzie pt.: ,,Dynamika ruchu obrotowego, zasady zachowania” na Politechnice Gdańskiej. Zostaliśmy przywitani przez panią dr Bogumiłę Strzelecką, osobę odpowiedzialną za działania promujące matematykę i fizykę  wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej.

Uczniów, realizujących matematykę i fizykę na poziomie  rozszerzonym, bardzo zainteresowała taka forma pogłębiania wiedzy, zwłaszcza, że część teoretyczna została poparta doświadczeniami, w których chętnie wzięli udział.

Wykład miał miejsce w Gmachu Głównym PG w Audytorium Maximum. Wrażenia uczniów, którzy mieli możliwość poczuć atmosferę uczelni o wieloletniej tradycji, były pozytywne, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Ważne jest to, że był to pierwszy krok do nawiązania ściślejszych kontaktów z tą uczelnią. Następny wykład odbędzie się 6.12 .2016 – mamy już tam swoje miejsce.

Grażyna Kozak- Pawlak