W czwartek 1 grudnia 2016r uczniowie klas IC oraz IIIE  odwiedzili Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wysłuchali wykładu profesora Marcina Wieśniaka "Kryptografia kwantowa".

Wykład wprowadził uczniów w arkana zaawansowanej mechaniki kwantowej. Przedstawiono również jej praktyczne wykorzystanie w tak interesujących technologiach, jak zabezpieczanie kart kredytaowych, szyforowanie czy przechwytywanie wiadmości.  

Uczniowie mogli poznać w ten sposób, jak niełatwe prawa mechaniki kwantowej pracownicy naszego uniwersytetu przekuwają na praktyczne i bardzo ciekawe cele, osiągając sukcesy doceniane na rynku międzynarodowym.

Wykład rozpoczął się o godzinie 16 i jak to bywa, gdy prowadzą go ludzie zaangażowani  w swoją pracę przedłużył się, ale to jednak nie zniechęciło słuchaczy.

Jest to kolejny krok w integracji uczniów z różnych klas naszego liceum i jednocześnie  kolejne przedsięwzięcie, będące realizacją oferty edukacyjnej dla uczniów, którzy realizują matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym.

Anna Szydłowska, Grażyna Kozak-Pawlak