W piątek 9 grudnia uczniowie klasy IIE w ramach lekcji chemii udali się do Centrum Nauki Eksperyment. Wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych podczas, których przeprowadzili doświadczenia z zakresu chemii i biologii.  Poznali w praktyce proces miareczkowania i wyznaczyli stężenie kwasu.

 

 

Dokonali analizy kationów metali w wyniku reakcji strąceniowych oraz rozpoznali typ bakterii za pomocą barwienia metodą Grama.

Uczniowie bardzo sprawnie poradzili sobie z postawionymi przed nimi zadaniami. Zajęcia zostały przez nich uznane za ciekawy sposób realizacji rozszerzonego programu nauczania chemii.

Anna Szydłowska