14. grudnia odbył  się  w naszym liceum VIII Trójmiejski Konkurs Języka Niemieckiego pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec (etap szkolny). 

Uczniowie z klas I B, I F, II B i II C zmagali się z dość trudnymi zadaniami, musieli wykazać się wiedzą leksykalno-gramatyczną oraz znajomością zagadnień z zakresu kultury krajów niemieckojęzycznych.