Regulamin radiowęzła szkolnego

„RADIO DZIEWIĄTKA”

 1. Cele i zadania Radiowęzła Szkolnego:
  – wszechstronne uwrażliwienie uczniów w zakresie wiedzy muzycznej i szerzenie pozytywnych wartości przez muzykę
  – pełnienie funkcji rozrywkowej, edukacyjnej i informacyjnej
  – współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
 1. Radiowęzeł zrzesza uczniów prawdziwie zaangażowanych i zainteresowanych tą formą działalności.
 2. Radiowęzeł działa zgodnie z przyjętym regulaminem i planem pracy.
 3. Na początku roku szkolnego przeprowadza się rekrutację do radiowęzła. Osobą odpowiedzialną za powołanie zespołu radiowęzła jest nauczyciel-opiekun.
 4. Opiekunem radiowęzła jest nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły.
 5. Redaktor naczelny radiowęzła powoływany jest przez opiekuna. Jest on odpowiedzialny za stronę organizacyjną radiowęzła, powołuje zespół, planuje dyżury, nadzoruje wykonywanie zadań przyjętych w planie pracy. Plan dyżurów otrzymuje opiekun radiowęzła.
 6. Redakcja radiowęzła podzielona jest na zespoły pracujące w poszczególne dni tygodnia. Dyżury zmieniane są cyklicznie według harmonogramu.
 7. Kadencja Redakcji może trwać przez okres roku szkolnego z możliwością jej przedłużenia. Do redakcji w ciągu roku mogą dołączać nowi uczniowie.
 8. Obowiązki członka zespołu redakcyjnego nie mogą kolidować z podstawowymi obowiązkami ucznia, takimi jak nauka, frekwencja.
 9. Radiowęzeł rozpoczyna pracę o godz. 8.45 a kończy o 13.45.
 10. Redaktor naczelny planuje zastępstwa – radiowęzeł nie może nie nadawać na przerwach, przerwy nie mogą być „puste”.
 11. Radiowęzeł nie jest aktywny podczas egzaminów próbnych i maturalnych.
 12. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.
 13. Zespół radiowęzła dba o estetyczny wygląd pomieszczenia, wystrój wnętrza powinien być zgodny z jego przeznaczeniem ( plakaty, dyskografie, płytoteka, gadżety muzyczne …)
 14. Dzień szkolnego radiowęzła posiada ramówkę:
  – Informacje ogólne: data, imieniny, pogoda, ile pozostało do końca roku szkolnego, „kartka z kalendarza” czyli ważne rocznice, urodziny lub data śmierci sławnych osób
  – Szkolny serwis informacyjny ( nieobecni nauczyciele, planowane imprezy, konkursy, zawody sportowe, akcje charytatywne, wycieczki klasowe, spotkania z rodzicami, ogłoszenia dyrekcji, nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego)
  – Wydarzenia kulturalne czyli „co, gdzie, kiedy?” – informacje o nadchodzących eventach w kulturze ( koncerty, premiery kinowe i teatralne, wystawy itp.)

Poniedziałek - muzyka polska

Wtorek          - koncert życzeń czyli piosenki według życzeń                                                               nauczycieli, uczniów i  pracowników szkoły

Środa             - różne gatunki muzyczne ( co tydzień inny )

Czwartek       - muzyka rockowa

Piątek            - koncert życzeń, czyli piosenki według życzeń                                                               nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły

16. Redakcja odpowiada za treść muzyczną i słowną emitowanych audycji. Programy przygotowane przez Zespół dyżurujący nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych bądź godzących w uczucia innych lub dobre imię szkoły.

17. W pomieszczeniu radiowęzła może przebywać do czterech osób.

18. Po dyżurze w radiowęźle nadający audycję zostawiają porządek.

19. Klucze do pomieszczenia znajdują się w dyżurce. Po przerwie klucze powinny być zwrócone do portierni.

20. Redaktorzy są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny.

21. Wszelkie uszkodzenia sprzętu redakcja zgłasza opiekunowi.

22. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 80 z 2000r. poz.904, Dz.U. z 2002 r. Nr 197 poz.1662) i ostatnią jej nowelizacja uchwaloną przez Sejm 1 kwietnia 2004 roku (Dz. U z 2004 r. Nr 91 poz.869) instytucje oświatowe, w tym szkoły, mogą bez zgody twórców artystów wykonawców, producentów, nadawców, wydawców i bez zapłaty im wynagrodzenia korzystać z rozpowszechnionych utworów i pozostałych dóbr pokrewnych, w celach dydaktycznych.