29 listopada grupa uczniów klas I c, II c i II d biorących udział w projekcie Apps For Good uczestniczyła w spotkaniu „Speed Validating” w biurze Thomson Reuters Gdynia. Uczniowie prezentowali swoje pomysły na aplikacje, a następnie mogli je przedyskutować z ekspertami Thomson Reuters z zakresu technologii, projektowania, marketingu i reklamy. Aplikacje naszych uczniów są we wstępnej fazie projektowania i uzyskane wskazówki będą bardzo pomocne w dalszej pracy.
Anna Krause

20161129 133816

20161129 133927

20161129 134053

20161129 134223

20161129 135413

20161129 135443

20161129 135449

20161129 133642

20161129 133648