15 grudnia 2016r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG po raz pierwszy uczniowie „Dziewiątki” uczestniczyli w "Matematycznych Mikołajkach" i wzięli udział w wykładach i warsztatach przybliżających trudne pojęcia matematyczne.

Klasy  IC  i IIC wysłuchały wykładu „O kształtach i podobieństwie, czyli  o… topologii”  doktora Zdzisława Pogody, który w przystępny sposób opowiedział o wcale niełatwym dziale matematyki, jakim jest topologia.

W tym samym czasie klasa IIIC  uczestniczyła w wykładzie „Kody korygujące błędy” prof. dr hab. Zbigniewa Szafrańca. Każda z klas mogła poznać nowe zagadnienia  z dziedziny matematyki na warsztatach prowadzonych przez studentów  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Klasy  IC, IIE i IIF uczestniczyły w zajęciach  prowadzonych przez studentów Koła Naukowego  „RoboManiacs”. Klasa IC  zajęła się  zagadnieniem „Szyfrowanie z kluczem publicznym to naprawdę sprytny wynalazek”. Klasa IIC  poznała  „Ciągi rekurencyjne. Pojęcie ciągu rekurencyjnego na podstawie ciekawostki związanej z trutniami” oraz „Różne sposoby liczenia długości”. Klasa IIE  zgłębiała temat „Matematyka a problemy przyrostu populacji wstęp do zależności rekurencyjnych” oraz  „O losowaniu bez końca i wątpliwych urokach hazardu”. Klasa IIF  poznała Tajemniczy ciąg Fibonacciego. Klasa IIIC wzięła udział w zajęciach „Matematyka w podróży. Metryki. Różne sposoby mierzenia odległości na płaszczyźnie" oraz „Matematyka a problemy przyrostu populacji. Wstęp do zależności rekurencyjnych”.

Należy podkreślić duże  zainteresowanie ze strony młodzieży podczas warsztatów, czego dowodem był aktywny udział w prowadzonych zajęciach, również uczniów z klas realizujących w szkole matematykę na poziomie podstawowym.To ważne, że organizatorzy przedsięwzięcia dopasowali tematykę oferty do poszczególnych poziomów edukacyjnych uczestników.

Podczas całej wizyty uczniowie dzielili  na bieżąco swoimi wrażeniami z nauczycielami.

Anna Jastrzębska,  Grażyna Kozak- Pawlak