4 - 5 marca 2017 r.

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i rozdanie nagród odbędzie się   13 marca 2017 (Pn):

GIMNAZJA - godz. 16.15 
PONADGIMNAZJALNE - godz. 16.15w IX LO w Gdyni.