27 marca odbędzie się międzyklasowy PUBLIC SPEAKING COMPETITION 
konkurs przemawiania w języku angielskim.
 
Zapraszamy uczniów klas I i II do udziału.
 
Temat tegorocznej edycji to:
ALL YOU NEED IS TIME
 4 godzina lekcyjna; sala 6.
 
Czekają atrakcyjne nagrody. I mean it!
Szczegóły i zapisyu Twojego nauczyciela 
języka angielskiego.
 
Regulamin dostępny poniżej
Organizator: Inga Ziółkowska - Lichocka
 
REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  - PUBLIC SPEAKING COMPETITION
 
Organizator konkursu: IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 
Cele konkursu: 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich 
 
- Motywowanie uczniów do rozwoju umiejętności wypowiadania się publicznie w języku angielskim,
- Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim,
- Przygotowanie do udziału w życiu publicznym.
 
Forma konkursu:
 
- Prezentacja własnego tekstu w języku angielskim na wybrany temat,
- Tekst może mieć formę:  przemówienia, wiersza, dialogu, opowiadania,
 
Czas prezentacji – 2-5 minut.
 
Temat konkursu:
All you need is time
 
Kryteria oceniania:
 
Ocenie będą podlegać:
Treść wypowiedzi – czy tekst omawia temat w sposób wieloaspektowy, zastosowana jest pogłębiona argumentacja, czy wypowiedź cechuje logika i spójność,
 
Kompozycja  wypowiedzi – czy wypowiedź posiada wyraźny wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie,
 
Siła przekazu – czy osoba prezentująca temat mówi w sposób naturalny, utrzymuje kontakt wzrokowy, potrafi nawiązać kontakt ze słuchaczami wykorzystując do tego emocje/humor/gestykulację/ rekwizyty sceniczne/ubiór,
 
Płynność wypowiedzi,
 
Zastosowane struktury leksykalno-gramatyczne.
 
Termin konkursu: 27 marca 
 
Nagrody : vouchery do księgarni językowej