28.03.2017 młodzież  naszego liceum wyjeżdża  w ramach wymiany polsko-niemieckiej do zaprzyjaźnionego Gimnazjum EMA w Bonn. Wyjazd ma na celu integrację uczniów, poznanie niemieckiej kultury i zwyczajów oraz realizację wspólnie podjętych projektów. Nie do przecenienia jest możliwość porozumiewania się w języku obcym, rozwijanie kompetencji językowych w realnych sytuacjach życia codziennego. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Gdyni, organizacji PNWM  i rodziców uczniów biorących udział w  wymianie, wyjazd mógł dojść do skutku.