W środę 26 kwietnia, w naszym liceum odbył się  międzyszkolny konkurs historyczny „Witaj majowa Jutrzenko”, skierowany do uczniów gdyńskich szkół gimnazjalnych. Jego głównym celem było popularyzowanie wśród gdyńskiej młodzieży gimnazjalnej wiedzy historycznej dotyczącej najnowszej historii Polski.
W konkursie udział wzięły trzy dwuosobowe reprezentacje; z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Prywatnego Gimnazjum „Liber” oraz reprezentacja klas pierwszych IX LO. W jury obok nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca zasiadł przewodniczący samorządu szkolnego Eryk Stram z klasy III a i opiekunka samorządu szkolnego p. Dorota Twarowska.

Wynik, po zaciętej, godzinnej walce, w której uczestnicy pochwalili się dużym zasobem wiedzy o Konstytucji 3 maja, był następujący:

I miejsce - Edgar Pawłowski i Karol Szwęch z Gimnazjum nr 1
II miejsce -  Ireneusz Dobrowolski-Wiecheć i Maciej Dobrowolski z Gimnazjum nr 7
III miejsce  - Aleksandra Dybicz i Weronika Szuchalska z klasy Ia IX LO
IV miejsce -  Mateusz Ropelski i Malwina Kaczyńska z Prywatnego Gimnazjum „Liber”
Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami, nagrodami książkowymi i okolicznościowymi pucharami. Nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców, wręczyła p. wicedyrektor Danuta Paszak. 
Leszek Sobieraj