21 marca 2018r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Dyrektora z rodzicami uczniów
klas III na temat egzaminu maturalnego.

O godzinie 17.30 - spotkania rodziców uczniów klas I-III z wychowawcami,
a bezpośrednio po nich zebranie Rady Rodziców

 

 

DZIEŃ   OTWARTY  SZKOŁY  - 13 KWIETNIA (PIĄTEK) 13-17

ZAPRASZAMY

 

Ostatni w tym roku szkolnym wykład na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

25 kwietnia  2017 roku uczniowie klasy Ic wraz z nauczycielem koordynującym przedsięwzięcie  wzięli udział w wykładzie pt.: ,,Drgania i fale mechaniczne.” na Politechnice Gdańskiej. Był to już ostatnie spotkanie uczniów naszej szkoły z nauczycielami akademickimi .Ta wizyta była podsumowaniem  działań dotyczących  oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów realizujących  matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym.

Cykl wykładów odbywających się w Gmachu Głównym PG w Audytorium Maximum pozwolił poczuć atmosferę uczelni o wieloletniej tradycji. Wykłady  przeplatały teorię z doświadczeniami, w których uczniowie chętnie brali udział. Opinie uczniów są pozytywne, zatem będziemy kontynuować to przedsięwzięcie w przyszłym roku szkolnym i liczę, że rozszerzymy je o udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych. Pragnę dodać, że na tym ostatnim wykładzie byliśmy jedynymi słuchaczami, tak więc prowadzący byli tylko dla nas.
Otrzymaliśmy zaproszenie na Festiwal Nauki organizowany przez Politechnikę Gdańską.

Grażyna Kozak-Pawlak

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

poliglot

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza