25 kwietnia  2017 roku uczniowie klasy Ic wraz z nauczycielem koordynującym przedsięwzięcie  wzięli udział w wykładzie pt.: ,,Drgania i fale mechaniczne.” na Politechnice Gdańskiej. Był to już ostatnie spotkanie uczniów naszej szkoły z nauczycielami akademickimi .Ta wizyta była podsumowaniem  działań dotyczących  oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów realizujących  matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym.

Cykl wykładów odbywających się w Gmachu Głównym PG w Audytorium Maximum pozwolił poczuć atmosferę uczelni o wieloletniej tradycji. Wykłady  przeplatały teorię z doświadczeniami, w których uczniowie chętnie brali udział. Opinie uczniów są pozytywne, zatem będziemy kontynuować to przedsięwzięcie w przyszłym roku szkolnym i liczę, że rozszerzymy je o udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych. Pragnę dodać, że na tym ostatnim wykładzie byliśmy jedynymi słuchaczami, tak więc prowadzący byli tylko dla nas.
Otrzymaliśmy zaproszenie na Festiwal Nauki organizowany przez Politechnikę Gdańską.

Grażyna Kozak-Pawlak