12 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III 
oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Podczas zebrania podane zostaną propozycje ocen na I semestr
  
Zebranie Rady Rodziców o godzinie 18.15 w sali nr 6

 

Ostatni w tym roku szkolnym wykład na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

25 kwietnia  2017 roku uczniowie klasy Ic wraz z nauczycielem koordynującym przedsięwzięcie  wzięli udział w wykładzie pt.: ,,Drgania i fale mechaniczne.” na Politechnice Gdańskiej. Był to już ostatnie spotkanie uczniów naszej szkoły z nauczycielami akademickimi .Ta wizyta była podsumowaniem  działań dotyczących  oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów realizujących  matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym.

Cykl wykładów odbywających się w Gmachu Głównym PG w Audytorium Maximum pozwolił poczuć atmosferę uczelni o wieloletniej tradycji. Wykłady  przeplatały teorię z doświadczeniami, w których uczniowie chętnie brali udział. Opinie uczniów są pozytywne, zatem będziemy kontynuować to przedsięwzięcie w przyszłym roku szkolnym i liczę, że rozszerzymy je o udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych. Pragnę dodać, że na tym ostatnim wykładzie byliśmy jedynymi słuchaczami, tak więc prowadzący byli tylko dla nas.
Otrzymaliśmy zaproszenie na Festiwal Nauki organizowany przez Politechnikę Gdańską.

Grażyna Kozak-Pawlak