Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 rodzice uczniów klas I, II i III ubezpieczają swoje dzieci we własnym zakresie w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. 

Dyrektor 
Wiesława Krysztofowicz

RODO

 

Uczestniczyliśmy w Zjeździe Szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego

W piątek 2 czerwca delegacja IX LO brała udział w zorganizowanym w Szczuczynie przez Związek Piłsudczyków RP Zjeździe Szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zjazd szkół został połączony  ze zjazdem okręgów i oddziałów Związku.
Szkołę reprezentował poczet sztandarowy: Rafał Lenckowski z kl. II c, Małgorzata Wiese z kl. II c i Zuzanna Czujko z kl. II d. Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel historii Leszek Sobieraj.
Uroczystość składała się z dwóch części: uroczystej mszy świętej, po której nastąpiła część artystyczna i uroczystości pod pomnikiem założyciela Szczuczyna - Stanisława Antoniego Szczuki. W jej trakcie delegacja IX LO złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem założyciela miasta. Po jej zakończeniu nastąpił uroczysty przemarsz do Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na przygotowany przez gościnnych gospodarzy poczęstunek.
Leszek Sobieraj

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

poliglot

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza