W piątek 2 czerwca delegacja IX LO brała udział w zorganizowanym w Szczuczynie przez Związek Piłsudczyków RP Zjeździe Szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zjazd szkół został połączony  ze zjazdem okręgów i oddziałów Związku.
Szkołę reprezentował poczet sztandarowy: Rafał Lenckowski z kl. II c, Małgorzata Wiese z kl. II c i Zuzanna Czujko z kl. II d. Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel historii Leszek Sobieraj.
Uroczystość składała się z dwóch części: uroczystej mszy świętej, po której nastąpiła część artystyczna i uroczystości pod pomnikiem założyciela Szczuczyna - Stanisława Antoniego Szczuki. W jej trakcie delegacja IX LO złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem założyciela miasta. Po jej zakończeniu nastąpił uroczysty przemarsz do Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na przygotowany przez gościnnych gospodarzy poczęstunek.
Leszek Sobieraj