Zapraszamy do udziału w edycji specjalnej Olimpiady Filozoficznej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem JAKIEJ FILOZOFII POLACY DZISIAJ POTRZEBUJĄ?  Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Terminarz XXX Olimpiady Filozoficznej:

30.09.2017 r. – termin zgłoszenia udziału (u Marii Łojek-Kurzętkowskiej, n-lki filozofii i etyki)

30.11.2017 r. – termin wysłania prac etapu szkolnego (za pośrednictwem szkoły)
10.02.2018 r. – termin zawodów okręgowych
14.04.2018 r. – termin zawodów centralnych

Pierwszy etap polega na napisaniu eseju filozoficznego na jeden z czternastu tematów podanych przez Organizatora. Kolejne etapu konkursu obejmują: test wiedzy i wypracowanie na poziomie okręgowym oraz egzamin ustny na etapie centralnym. Status finalisty i laureata zapewnia uzyskanie oceny celującej na koniec roku, najwyższy wynik z egzaminu maturalnego oraz wstęp na wiele prestiżowych kierunków na uczelniach wyższych.

Regulamin, tematy i sugestie bibliograficzne znajdują się na stronie: http://ptfilozofia.pl/program/

Dalsze informacje oraz zgłoszenia (do końca września br.) u Marii Łojek-Kurzętkowskiej, nauczycielki filozofii i etyki.