INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 29 listopada 2020 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

6.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Czy to było konieczne? Jak można było tego uniknąć? Dlaczego tak się stało? - takie pytania nurtują wielu z nas. W kontekście tragedii Grudnia '70 i Sierpnia '80 na te pytania starali się odpowiedzieć uczniowie klasy 2a. Pod okiem pani Marii Banasik i pana Arkadiusza Ordyńca odkrywali oni sekrety najnowszej historii Polski. W Europejskim Centrum Solidarności mogli poznać realia nieodległego okresu PRL-u, którego nigdy nie doświadczyli. Interaktywne wystawy prezentowały wpływy polityczne ZSRR, krzyżujące się losy kościoła i polskiej polityki oraz kształtującą się drogę Solidarności do władzy i obalenia komunizmu.
„Nie płaczcie matki, to nie na darmo! (...) Za chleb, wolność i nową Polskę!'' - fragment „Ballady o Janku Wiśniewskim”, symbolu najprawdopodobniej  najtragiczniejszego wydarzenia w historii Gdyni - miasta, w którym znajduje się nasza szkoła. Uczniowie zrozumieli, że jest to ważna historia nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego świata. Pochłonięci opowiadaniami p. Ordyńca są w stanie zrozumieć, dlaczego wolność jest dzisiaj tak cenna, a domyśleć się, jak wyglądałby nasz kraj bez Lecha Wałęsy. Nowoczesna placówka ECS  z pewnością udowodniła uczniom, czym jest  patriotyzm i solidarność. 
Mariusz Lasoń