12 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III 
oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Podczas zebrania podane zostaną propozycje ocen na I semestr
  
Zebranie Rady Rodziców o godzinie 18.15 w sali nr 6

 

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września  przy pomniku Armii Krajowej na Skwerze Kościuszki z udziałem asysty wojskowej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Podziemnego Państwa Polskiego,. IX Liceum reprezentowała delegacja uczniów z pocztem sztandarowym. Uroczyste złożenie kwiatów uświetniła orkiestra i kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Przemówienie wygłosił prof. Jerzy Grzywacz Prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na zakończenie uroczystości odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii Krajowej.