Uczniowie klasy I o profilu biologiczno – chemicznym w piątek 29 września skorzystali z zaproszenia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i wzięli udział w warsztatach oceanograficznych dla młodzieży. Podczas zajęć poznali podstawowe sposoby detekcji, hodowli oraz identyfikacji mikroorganizmów regulujących funkcjonowanie ekosystemów naszej planety. 
Warsztaty te, w przystępny sposób łącząc teorię z praktyką, pozwoliły uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu mikrobiologii.