12 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III 
oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Podczas zebrania podane zostaną propozycje ocen na I semestr
  
Zebranie Rady Rodziców o godzinie 18.15 w sali nr 6

 

Zajęcia warsztatowe z chemii na Wydziale Oceanografii UG

Uczniowie klasy I o profilu biologiczno – chemicznym w piątek 29 września skorzystali z zaproszenia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i wzięli udział w warsztatach oceanograficznych dla młodzieży. Podczas zajęć poznali podstawowe sposoby detekcji, hodowli oraz identyfikacji mikroorganizmów regulujących funkcjonowanie ekosystemów naszej planety. 
Warsztaty te, w przystępny sposób łącząc teorię z praktyką, pozwoliły uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu mikrobiologii.