Klasa I A o profilu prawno-dziennikarskim gościła już po raz drugi sędziego Odwoławczej Izby Morskiej Sądu Okręgowego w Gdańsku, pana Wojciecha Midziaka. Pierwsze spotkanie (15.09) miało charakter wywiadu przeprowadzonego przez Kacpra Hardzieja oraz Julię Malengę. Rozmowa dotyczyła predyspozycji niezbędnych do wykonywania zawodu sędziego. Drugie spotkanie (05.10) dotyczyło zawodów prawniczych w Polsce i aplikacji umożliwiających uzyskanie uprawnień.