Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 rodzice uczniów klas I, II i III ubezpieczają swoje dzieci we własnym zakresie w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. 

Dyrektor 
Wiesława Krysztofowicz

RODO

 

78. rocznica wysiedleń gdynian

W dniu 17 października obchodziliśmy 78 rocznicę masowych wysiedleń gdynian. Uroczystość rozpoczęło uroczyste złożenie kwiatów przez samorządowców, posłów i mieszkańców w asyście Marynarki Wojennej RP  pod tablicą, znajdującą się na fasadzie dworca Gdynia Główna.

Przy pomniku Gdynian Wysiedlonych nieopodal dworca miał miejsce ciąg dalszy obchodów tej smutnej rocznicy, którym przewodniczył Benedykt Pietrzykowski- prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. W przemówieniu podkreślił on konieczność utrzymania pamięci o tych tragicznych wydarzeniach, w których zginęło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców naszego miasta.  Odczytano także fragment wspomnień z 1939 roku nieżyjącej już gdynianki. Na zakończenie zapalono znicze i złożono kwiaty pod pomnikiem. Uroczystą oprawę uroczystości zapewniła orkiestra i kompania honorowa Marynarki Wojennej. Na Placu Gdynian Wysiedlonych nie zabrakło delegacji uczniów naszego liceum składającej wiązankę kwiatów.

Historia wysiedleń w Gdyni jest mało znana wśród jej mieszkańców, dlatego Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych ją popularyzuje i chroni przed zapomnieniem, spisuje relacje z tamtych dni, a potem udostępnia je muzeom i szkołom.

Po zakończeniu działań wojennych w 1939 roku Niemcy zaplanowali zniszczyć  Gdynię - miasto będące  dumą II Rzeczypospolitej. Najpierw wtrącono do obozów wszystkich mężczyzn. Później w ciągu kilku zimowych miesięcy wypędzono z Gdyni w przymusowych transportach 80 tysięcy mieszkańców, pozbawiając ich całego dobytku. W czasie transportu i tułaczki, bez pieniędzy, w głodzie i zimnie bardzo wielu mieszkańców miasta zmarło. Dotąd nie wiadomo, gdzie są ich groby. Jednak mimo działań Niemców, mimo przemianowania na okres wojny Gdyni na Gotenhafen duch polskości zawsze mocno tkwił w tym mieście i pozostał w nim do dzisiaj.

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

poliglot

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza