INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy etap projektu „W szkole Sokratesa”, organizowanego przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach działań projektowych, młodzież uczęszczająca na międzyszkolne zajęcia z zakresu filozofii na poziomie rozszerzonym, brały udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajęcia w pierwszym semestrze obejmowały następującą tematykę:

 1. Nauczanie sofistów” oraz „Filozofia nauki Karla Poppera i Thomasa Kuhna”,
  mgr Krystyna Bembenek, UG, koordynatorka projektu, 26.09.17.
 2. Cnota i wiedza w nauczaniu Sokratesa” oraz „Monadologia Leibniza”, dr Iwona Krupecka, UG, 03.10.17.
 3. Idealizm Platona” oraz „Pojęcie i rodzaje definicji”, dr Maria Urbańska-Bożek, SWPS, 10.10.17.
 4. Nauczanie Platona w kontekście dialogu pt. „Menon” oraz „Filozoficzne pojęcie języka”, dr Marek Pepliński, UG, 17.10.17.
 5. Metafizyka Arystotelesa” oraz „Pojęcie wiedzy w nauczaniu Arystotelesa”,
  dr Martyna Koszkało, UG, 24.10.17.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestniczki i uczestnicy z klasy 2a i 3a mieli szansę rozwijać filozoficzną pasję i pogłębić wiedzę z zakresu humanistyki. W drugim semestrze nauki odbędzie się kolejny cykl wykładów. Zapraszam serdecznie!

Maria Łojek-Kurzętkowska, nauczycielka filozofii i etyki, szkolny koordynator projektu.