Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości uczniowie klas humanistycznych 2A i 3A pod opieką nauczyciela historii Arkadiusza Ordyńca przygotowali dla Związku Piłsudczyków debatę oksfordzką pod tytułem „Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Dwie wizje Polski”. Było to równocześnie dla uczniów ćwiczenie przed startem w Turniejach Debat Oksfordzkich. Zebraniu Związku Piłsudczyków w sali IX Liceum przewodniczył Prezes Zarządu Julian Aleksander Michaś.
Uczestnicy debaty uczniowskiej:
- marszałek debaty Michał Lubiejewski 2A
- debatanci: Adrian Grala 3A, Piotr Dmowski 3A, Jakub Piotrowski 2A i Krystian Kaźmierczak 2A.
Uczniowie w czasie debaty zaprezentowali wybitną wiedzę oraz wysokie umiejętności retoryczne. Piłsudczycy nagrodzili debatantów brawami, a następnie wywiązała się długa, swobodna dyskusja.