INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

                     

    

W dniu 27.10.17r. odbył się w naszej szkole Dzień Niemiecki, którego celem była promocja naszego zachodniego sąsiada na  wielu płaszczyznach. Uczniowie mieli okazję poznać ciekawostki dotyczące regionów Niemiec, kuchni niemieckiej, sportu,  rekreacji i edukacji, które zamieszczone zostały w formie plakatów i poszerzyć swoją wiedzę uczestnicząc w quizie o Niemczech, czy też w wykładzie naszej uczennicy Klaudii Kamińskiej  o szkolnictwie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tzw. łamańce językowe i kalambury. Uczniowie napisali również dyktando po niemiecku  i wzięli udział w grach planszowych sprawdzających słownictwo niemieckie. Dwóch uczniów Damian Schenk z II F i Kacper Karaś z II B zaprezentowało w języku niemieckim słynną balladę J.W. von Goethe „Król olch”, za wykonanie której otrzymali w ubiegłym roku szkolnym II miejsce  w Konkursie Literackim. Na przerwach rozbrzmiewała muzyka niemiecka, której można było posłuchać przy własnej roboty upieczonych ciastach i ciasteczkach.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego przedsięwzięcia.                 

Nauczycielki języka niemieckiego