W dniach od 7 listopada do 14 listopada uczniowie naszego liceum  będą   gościli grupę młodzieży z Niemiec w swoich domach. Po raz drugi wizyta będzie przebiegała w naszej siedzibie przy ulicy Orłowskiej. Młodzież obu szkół w ciągu tego tygodnia będzie realizowała projekty, których celem jest promocja naszego miasta i regionu, łamanie stereotypów dotyczących Polaków i Niemców oraz doskonalenie umiejętności językowych.
Spotkanie uczniów rozpocznie się od przywitania gości z Niemiec na lotnisku  w Rębiechowie. 
W środę nasi goście przyjadą do szkoły, gdzie oficjalnie zostaną powitani przez panią dyrektor. Potem wezmą udział w grach integracyjnych z małym poczęstunkiem. Kolejny punkt programu w tym dniu to spacer po Gdyni zakończony wspólnym posiłkiem. W czwartek rano ...

uczestnicy wymiany wyjeżdżają do Muzeum Martyrologii w Sztutowie. W drodze powrotnej wezmą udział w grze ulicznej w Gdańsku i skosztują polskich pierogów. W piątek młodzież zwiedzi Sopot. Na sobotę  przewidziany jest udział w ,,Gdyńskiej Paradzie Niepodległości”. Niedzielę młodzież z Bonn spędzi w gronie rodzin ich goszczących.

W poniedziałek przed południem uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Następnie będą finalizować projekty realizowane w czasie pobytu  w Gdyni, a dzień zakończy się wieczorem pożegnalnym, na którym zaprezentowane zostaną efekty pacy młodzieżyy obu państw.
 Wtorek 14 listopada to ostatni dzień wizyty gości z Bonn, których po południu pożegnamy na lotnisku w Rębiechowie.

Wymiana polsko-niemiecka to ważne przedsięwzięcie zarówno dla nas, jak i dla naszych przyjaciół. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego i zaangażowania rodziców uczniów goszczących młodzież niemiecką.

Należy podkreślić fakt, że Urząd Miasta Gdynia od lat w znaczącym stopniu wspiera finansowo naszą ideę wymiany. Merytorycznie i finansowo wspiera nas instytucja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy.

Grażyna Kozak-Pawlak, Ewa Mironiuk,,Sylwia Ratajczyk