W ramach projektu edukacyjnego „Obecność” w niedzielę 19 listopada 2017 roku odwiedziliśmy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, by przyjrzeć się z bliska obrazom meksykańskiej malarki oraz jej męża, Diego Rivery.
P
o wykładzie polonistki Beaty Filipp przyszła pora na konfrontację wyobrażeń z rzeczywistością. Obrazy niewielkich rozmiarów zrobiły jednak ogromne wrażenie. Wystawa pt.: „Frida Kahlo i Diego Rivera – polski kontekst” została pomyślana jako kontynuacja innej wystawy z 1955 roku. Tytułowy kontekst tworzą z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce. I właśnie po tej wystawie w Zachęcie zaginął największy obraz Kahlo „Zraniony stół”.

Obrazu szukały zjednoczone siły z klas: II b, II e, I f, I e, 
koordynatorki projektu „Obecność”: Beata Filipp, Jolanta Moszczyńska  
oraz nauczycielki: Anna Hochleitner i Maria Łojek-Kurzętkowska.