Dnia 27.11.2017 roku klasa ID wraz z wychowawcą panem Pawłem Walaszkiem oraz opiekunem panią Katarzyną Nozdrzykowską uczestniczyła w zajęciach w placówce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Ratownik medyczny pan Paweł Klein przedstawił specyfikę pracy lotniczego oddziału ratunkowego oraz omówił najtrudniejsze akcje ratownicze, w których uczestniczył. Dzięki uprzejmości pilota uczniowie mogli szczegółowo poznać wyposażenie śmigłowca.