We wtorek 28 listoopada uczniowie klasy 2b pod opieka pani Małgorzaty Turyn uczestniczyli w programie edukacyjnym przygotowanym przez Uniwersytet Gdański Wydział Biologii - "Poznaj pracę biologa".  Warsztaty laboratoryjne obejmowały zagadnienia z zakresu fizjologii roślin i anatomii i fizjologii człowieka. Jedna z grup poznała barwniki chloroplastów, badała m. in. absorpcję światła i przepływ energii podczas jasnej fazy fotosyntezy, wiązanie dwutlenku węgla w fazie ciemnej fotosyntezy. Druga z z grup uczyła się o neurohormonalnej regulacji oddychania, oddychaniu w warunkach ekstremalnych, zaburzeniach oddychania i chorobach płuc (przewlekła choroba obturacyjna, odma opłucnowa, choroba dekompresyjna, zatrucie tlenem i tlenkiem węgla, astma, gruźlica, nowotwory płuc).
Przebieg realizacji programu w naszej szkole koordynuje pani Joanna Spisak- Pietruszka.