15 grudnia 2017 roku 55 uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie szkolnym I Ogólnopolskiego Konkursu Tłumaczeniowego dla szkół ponadgimnazjalnych  "TRANSLATION MASTER". Organizatorem konkursu jest  III Liceum Ogólnokształcące we Włocławku.Celem konkursu jest poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym przy wykorzystaniu rozmaitych pomocy dydaktycznych, a także popularyzowanie wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem struktur leksykalno-gramatycznych w języku angielskim.  
W piątkowy poranek uczniowie klas I, II i III zmierzyli się z tłumaczeniem trzech tekstów: popularno-naukowego, informacyjnego i literackiego. Spośród wszystkich prac konkursowych szkolna komisja wytypuje te najlepsze, które zostaną przesłane na adres organizatora. Komisja konkursowa, w skład której wejdą, między innymi,  specjaliści w zakresie tłumaczeń, do końca lutego 2018 roku wyłoni zwycięzców, którzy zostaną zaproszeni do II etapu.
II etap konkursu odbędzie się 15 marca 2018 roku we Włocławku.  
Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie!  
Koordynator konkursu - p. Magda Wojculewicz-Grabowska