12 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III 
oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Podczas zebrania podane zostaną propozycje ocen na I semestr
  
Zebranie Rady Rodziców o godzinie 18.15 w sali nr 6

 

Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji - "Matematyczne Mikołajki" na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

14 grudnia 2017 r.  już po raz drugi uczniowie IX Liceum uczestniczyli w Matematycznych  Mikołajkach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Mogli wysłuchać wykładów i wziąć udział warsztatach przybliżających trudne pojęcia matematyczne. Klasy  IC  i IIC "dowiadywały się" z wykładu dr hab. Piotra Szuca „Jak wyhodować rozwiązanie zadania ?”   i  choć temat nie był łatwy, audytorium pękało w szwach. 
Każda z klas mogła też poznać nowe zagadnienia  z dziedziny matematyki na warsztatach prowadzonych przez studentów i doktorantów  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Uczniowie klasy IC uczestniczyli w warsztatach ,,Jedną kreską, czyli o figurach jednobieżnych”. Natomiast klasa IIC zajęła się ciągami na warsztatach ,,Ciągi rekurencyjne a problem przyrostu naturalnego”, w trakcie których uczniowie poznali Tajemniczy ciąg Fibonacciego

Należy podkreślić duże zainteresowanie ze strony młodzieży podczas warsztatów, czego dowodem był aktywny udział w prowadzonych zajęciach. to ważne, ze organizatorzy przedsięwzięcia dopasowali tematykę oferty do poszczgólnych poziomów edukacyjnych uczestników. Podczas całej wizyty uczniowie dzielili się na bieżąco swoimi wrażeniami z nauczycielami.

Grażyna Kozak-Pawlak, Dorota Kubiak