14 grudnia 2017 r.  już po raz drugi uczniowie IX Liceum uczestniczyli w Matematycznych  Mikołajkach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Mogli wysłuchać wykładów i wziąć udział warsztatach przybliżających trudne pojęcia matematyczne. Klasy  IC  i IIC "dowiadywały się" z wykładu dr hab. Piotra Szuca „Jak wyhodować rozwiązanie zadania ?”   i  choć temat nie był łatwy, audytorium pękało w szwach. 
Każda z klas mogła też poznać nowe zagadnienia  z dziedziny matematyki na warsztatach prowadzonych przez studentów i doktorantów  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Uczniowie klasy IC uczestniczyli w warsztatach ,,Jedną kreską, czyli o figurach jednobieżnych”. Natomiast klasa IIC zajęła się ciągami na warsztatach ,,Ciągi rekurencyjne a problem przyrostu naturalnego”, w trakcie których uczniowie poznali Tajemniczy ciąg Fibonacciego

Należy podkreślić duże zainteresowanie ze strony młodzieży podczas warsztatów, czego dowodem był aktywny udział w prowadzonych zajęciach. to ważne, ze organizatorzy przedsięwzięcia dopasowali tematykę oferty do poszczgólnych poziomów edukacyjnych uczestników. Podczas całej wizyty uczniowie dzielili się na bieżąco swoimi wrażeniami z nauczycielami.

Grażyna Kozak-Pawlak, Dorota Kubiak