12 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III 
oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Podczas zebrania podane zostaną propozycje ocen na I semestr
  
Zebranie Rady Rodziców o godzinie 18.15 w sali nr 6

 

Pamiętamy o pomniku "Zesłańcom Sybiru"

Nasza szkoła od lat opiekuje się pomnikiem Sybiraków. W styczniu opiekę tę powierzono klasie 1 E. Uczniowie tej klasy wraz z wychowawczynią Moniką Marcinowską i nauczycielem Wojciechem Kullingiem zapalili przy pomniku znicze. Takie miejsca uświadamiają, że pamięć to po prostu nasza powinność.
Pomnik został zbudowany z inicjatywy Gdyńskiego Koła Sybiraków. Umiejscowiony jest w Gdyni przy ul. Armii Krajowej, naprzeciw Teatru Muzycznego. Został odsłonięty 17 września 2004r.
Wojciech Kulling