INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 29 listopada 2020 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

6.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Dnia 15.01.2018 roku do naszej szkoły przybył pan prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, wykładowca fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został zaproszony w ramach realizowanego w klasie I E międzyprzedmiotowego projektu „Pytanie o początek”. Przedstawił klasie IE oraz zaproszonej do udziału w wykładzie klasie IC o profilu matematyczno-fizycznym wykład połączony z prezentacją multimedialną, wyjaśniający teorię powstania świata w nauce oraz sztuce i Biblii.
Pan Profesor opowiadając opierał się zarówno o wiedzę humanistyczną, jak i stricte naukową, skupiając się głównie na fizyce. Uczniowie m.in. mieli okazję poznać interpretację fresków i malowideł związanych z omawianą tematyką oraz strukturę Układu Słonecznego, czy dowiedzieć się, jak przepływa prąd, a także czym są „quarki”.
Na koniec wykładowca zaznaczył, że to, co dzisiaj wiemy o galaktykach, jest zaledwie garstką piasku na rozległej pustyni, czy kroplą wody w oceanie – 96 % wszechświata do dzisiaj pozostaje nieodkryte. Wyjaśnił również, że z nicości Układ Słoneczny powstał w czasie 10-32 s. Niemal w tak błyskawicznym tempie upłynął uczniom wykład, który nie tylko ich zainteresował, ale i wzbogacił o nową, interesującą wiedzę. Oby więcej takich spotkań! 

tekst: Dagmara Marciniak kl.Ie; foto Aleksandra Koleśnik kl.Ie