9 marca odbyła się Olimpiada Teologii Katolickiej w Gdańsku Oliwie. Do tego etapu zakwalifikowały się dwie  uczennice Dziewiątki: Paulina Mordzon z kl. IG i Agnieszka Kutkowska z kl. IIIB. 
PAULINA MORDZON zajęła 4 miejsce . Gratulujemy.

Katechetka: Anna Hochleitner