23 marca grupa uczniów z klasy 2g, 1f i Id uczestniczyła w Dniu Neofilologii. Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o Rosji, w lekcji języka rosyjskiego prowadzonej przez wykładowcę wydziału filologii rosyjskiej oraz w spotkaniu ze studentami tego wydziału. Dobrze się bawiąc, szlifowali język rosyjski. Były nagrody, dyplomy.... wiele śmiechu i zadowolenia...,

Wyróżnione : Karolina Czykiel, Agata Grabas, Ania Chytła, Ola Cyperska. 
Podziękowania dla całej grupy za aktywny udział w zajęciach .
Opiekun grupy - Ewa Majewska