12 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III 
oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Podczas zebrania podane zostaną propozycje ocen na I semestr
  
Zebranie Rady Rodziców o godzinie 18.15 w sali nr 6

 

Udział młodzieży z klasy IIa w Warsztatach Filozoficznych na Uniwersytecie Gdańskim

W dniu 6 kwietnia br. grupa młodzieży uczęszczającej na zajęcia z filozofii w wymiarze rozszerzonym uczestniczyła w Warsztatach Filozoficznych organizowanych przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie i uczennice brali udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę Uniwersytetu Gdańskiego oraz debacie poświęconej statusowi etycznemu zwierząt. Działania umożliwia umowa o współpracy IX LO z Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji pod adresem: http://warsztatyfilozoficzne.ug.edu.pl/warsztaty-2018

Maria Łojek-Kurzętkowska, nauczycielka filozofii i etyki, szkolny koordynator współpracy z IFSiD UG