12 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III 
oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Podczas zebrania podane zostaną propozycje ocen na I semestr
  
Zebranie Rady Rodziców o godzinie 18.15 w sali nr 6

 

Wzięliśmy udział w Mistrzostwach Szkół Średnich w Pierwszej Pomocy PCK

Sobota 14 kwietnia - MISTRZOSTWA SZKÓŁ ŚREDNICH W PIERWSZEJ POMOCY PCK 2018 za nami. Nasz nowy zespół ratowniczy zajął w tym roku IV miejsce. Wszyscy jego członkowie spisali się świetnie, jestem z nich bardzo dumna.  Już mamy plany na przyszły rok.  Adam Christow i  Paweł Więckowski poświęcili nam ogrom swojego czasu wolnego, dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami i w ciąu jednego miesiąca byli w stanie świetnie przygotować nas do zawodów -  za co bardzo dziękujemy.  Moje podziękowania także dla kibiców -  Wiktorii i Angeliki. 
Małgorzata Turyn