12 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III 
oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Podczas zebrania podane zostaną propozycje ocen na I semestr
  
Zebranie Rady Rodziców o godzinie 18.15 w sali nr 6

 

Szczególna forma pamięci o zbrodniach na nieludzkiej ziemi

15 kwietnia społeczność IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pielęgnując pamięć o zbrodni katyńskiej uczestniczyła w szczególnej uroczystości związanej z obchodami 78 rocznicy zbrodni katyńskiej. W Kaplicy Katyńskiej kościoła NMP w Gdyni odsłonięto tablicę upamiętniającą tragiczne losy rodziny Pana Aleksandra Ryzińskiego wieloletniego prezesa Związku Sybiraków i członka zarządu Gdyńskiej Rodziny Katyńskiej.

Pan Ryziński oraz jego syn Bolesław ufundowali tablicę, na której widnieje napis „Wiernym Synom i Córkom Ojczyzny, Kochanym Rodzicom – majorowi Bolesławowi Ryzińskiemu zamordowanemu w Katyniu w kwietniu 1940 r., Emilii Ryzińskiej zmarłej na Syberii w styczniu 1942 r i Oldze Ryzińskiej zmarłym w kwietniu 1944 z wycieńczenia i głodu – syn Aleksander i wnuk Bolesław. Inskrypcję zamyka jeszcze jedna znamienna dedykacja: Mieszkańcom Gdyni, którzy doznali krzywd od władzy sowieckiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy IX LO, dyrektor Wiesława Krysztofowicz, była dyrektorka naszej szkoły Alina Mroczkowska oraz nauczyciel historii Arkadiusz Ordyniec.