W poniedziałek 4 czerwca na „Darze Pomorza” odbyło się spotkanie z okazji 450-lecia Komisji Morskiej. Organizatorem wydarzenia, które miało upamiętnić powstanie pierwszego polskiego urzędu morskiego było Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP.

Uroczystość była również okazją do nagrodzenia osób zasłużonych dla krzewienia pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim oraz przyjaciół Ligi Morskiej i Rzecznej. Dyrektor Wiesława Krysztofowicz z rąk prof. Daniela Dudy otrzymała Medal 450-lecia Komisji Morskiej.