Wielki Maraton Czytelniczy

"Dziewiątka" włącza się do udziału w międzyszkolnym czytelniczym wyzwaniu

pod hasłem „Na literackim szlaku”

Są pierwsi chętni i już czytają książkę wskazaną na wrzesień

„Czereśnie będą dziczeć” Marioli Kruszewskiej

Od poniedziałku 17 września dostępna w bibliotece szkolnej

Przebieg konkursu: od września 2018 r. do lutego 2019 r. uczniowie dokładnie muszą przeczytać wskazane książki (jedną w miesiącu). Następnie ...

piszą test konkursowy, składający się z zadań różnej konstrukcji (pytania zamknięte jedno - i wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz, rozsypanki wyrazowe, zadania otwarte). Zdobywcy największej ilości punktów po sześciu testach zdobywają odpowiednio tytuł Laureata, Finalisty i Wyróżnionego.

Maraton Czytelniczy organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku

Zapraszamy do udziału

Zgłoś się na lekcji języka polskiego lub w bibliotece szkolnej