Na zaproszenie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, młodzież IX LO  9 października brała udział  w IX sesji popularnonaukowej

pod hasłem „Wysiedlenia ludności polskiej z Gdyni przez okupanta niemieckiego”. Program ponadtrzygodzinnej sesji obejmował cztery referaty, które poruszyły problem stalinowskich represji w Marynarce Wojennej, roli Gdyni w działalności wywiadu AK w czasie okupacji, zainteresowania Gdynią polskiej prasy konspiracyjnej w latach 1939-1945 oraz działalności gdyńskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego.

Leszek Sobieraj