18 października w naszej szkole odbył się wykład lek. wet. pana Michała Michalskiego, dotyczący prawidłowej opieki nad zwierzętami (w szczególności ptakami) w mieście.

Pan Michalski jest specjalistą w leczeniu zwierząt nieudomowionych i w ramach współpracy z miastem Gdynia udziela pomocy dzikim zwierzętom oraz zapewnia im warunki do rekonwalescencji. Wykład odbył się przy wsparciu Wydziału Środowiska UM Gdynia i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dziękuję uczniom klas 1b, 2b i 2g za aktywny udział w
  
zajęciach
Małgorzata Turyn