Klub honorowych dawców krwi w IX LO we współpracy z fundacją DKMS przeprowadził 26.10 i 27.10 akcję pod hasłem „100 dawców na 100-lecie

odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie”.

Miała na celu pozyskanie potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. W pierwszym dniu odbyła się ona na terenie IX LO, w drugim na terenie Centrum Handlowego Klif. W ciągu dwóch dni udało się zarejestrować 72 potencjalnych dawców.W połączeniu z wcześniejszymi akcjami przeprowadzonymi w listopadzie 2017 r. i w kwietniu 2018r. dało to łączny wynik 115 dawców. Końcowy efekt nie byłby możliwy bez ofiarnego zaangażowania następujących uczniów i uczennic; Weroniki Sugalskiej, Darii Rohde i Natalii Urbańskiej z klasy III b oraz Kamila Gracza, Wiktorii Pasiecznik, Dominiki Sikorskiej, Angeliki Krauzy, Pauliny Siewert i Marianny Krauze z klasy II b.
Dużej dawki „pozytywnej energii” użyczył również samorząd szkolny w osobach przewodniczącej Kamili Drygały oraz opiekuna p. Doroty Twarowskiej.

Leszek Sobieraj