7 grudnia 2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X Trójmiejskim Konkursie Języka Niemieckiego, nad którym honorowy   patronat sprawuje Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

W etapie szkolnym uczniowie rozwiązywali zadania, sprawdzające wiedzę leksykalno-gramatyczną i krajoznawczą, również musieli zmierzyć się z oryginalnymi tekstami i potwierdzić swoją kompetencję rozumienia mowy niemieckiej. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów językiem niemieckim, motywowanie ich do doskonalenia sprawności językowych i zachęcanie do samodzielnej pracy nad własnym warsztatem językowym.  

Nauczycielki języka niemieckiego