Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

 w IX LO odbędzie się w środę 19 czerwca o  godzinie 10.00

 

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

19 czerwca w środę o g. 9.00

w Kościele p.w.Matki Bożej Bolesnej w Orłowie, ul. Zawackiego 4

Od kilku dni uwagę odwiedzających  bibliotekę szkolną zwracają nowoczesne dwustronne metalowe regały biblioteczne. Dzięki Radzie Rodziców udało się wykonać kolejny krok w kierunku estetyzacji przestrzeni bibliotecznej. Zakupiono dziewięć dwustronnych regałów...

które wypełniły front naszych zbiorów i dzięki temu cały księgozbiór podręczny znalazł godne miejsce. 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za tak hojny dar.