Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

 w IX LO odbędzie się w środę 19 czerwca o  godzinie 10.00

 

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

19 czerwca w środę o g. 9.00

w Kościele p.w.Matki Bożej Bolesnej w Orłowie, ul. Zawackiego 4

29 XI 2018 w ramach dnia otwartego Akademii Marynarki Wojennej klasy 2c i 2d miały okazję poznać życie studenta „od środka” i zapoznać się z wszystkimi informacjami dotyczących poszczególnych kierunków studiów od wykładowców, a nawet samych studentów.

 

Dla każdej z grup uczestniczących w dniu otwartym został przydzielony podchorąży, który towarzyszył nam podczas wszystkich zajęć zaplanowanych na uczelni. Uczestniczyliśmy w wykładzie ppłk Marcina Matczaka przedstawiciela Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach pt. "Siły Zbrojne RP na misjach poza granicami kraju w II dekadzie XXI wieku", który przybliżył nam, jak wygląda praca polskich jednostek w misjach pokojowych za granicą, poznaliśmy zarówno wady jak i zalety tego zawodu. Podczas zwiedzania rozległych budynków uczelni uczestniczyliśmy w wykładzie dr Aleksandry Kurowskiej-Susdorf na temat śmierci w kulturze Kaszub oraz dr Monika Chojnackiej, która przybliżyła nam historie wraków zatopionych na dnie Bałtyku. Pomiędzy wykładami zwiedziliśmy także niepływający, najstarszy okręt typu kobben oraz poznaliśmy lekarzy dbających na co dzień o zdrowie i formę studentów wojskowych. Po tak dokładnym zwiedzeniu Akademii wiele z nas na pewno będzie starać się wstąpić do grona jej studentów.

Klaudia Firgon kl.2c; foto Wiktoria Komar 2c  i p. Krzysztof Miłosz AMW