Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp Nazwa koła zainteresowań Termin
1 Szkolne Koło Pierwszej Pomocy Przedmedycznej środa 14.00-14.45
2 Filmowy Klub Dokumentu Historycznego co drugi czwartek 14.55- 16.30
3 Koło fizyczno- informatyczne kl. II C

środa 14.55- 15.40

czwartek 8.20- 9.05

4 Szkolne Koło Filmowe (DKF) piątek 16.00-21.00
5 Koło debatanckie

czwartek 15.00-17.00

czwartek 15.45- 16.30

6 Koło historyczne piątek 7.30-8.15
7

Koło matematyczne kl. III E i III B

III E wtorek 7.30- 8.15

III B wtorek 14.55- 15.40

III B środa 14.55- 15.40

8

Koło matematyczne kl. III D i III F

III D środa 8.20- 9.05

III F czwartek 8.20- 9.05

9

Koło matematyczne kl. III A środa 14.55- 15.40
10 Koło chemiczne środa 14.55-16.30

11

Koło Języka Polskiego wtorek 15.45-16.30

12

Koło Języka Polskiego kl. III C i III B

III C czwartek 12.10- 12.55

III B piątek 7.30- 8.15

13

Koło Języka Polskiego piątek 7.30- 9.05

14

Koło ,,Biznes i Kultura” wtorek 14.00- 15.30