Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Terminy konsultacji dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

L.p

Nazwisko i imię nauczycielki/nauczyciela

Przedmiot

Dzień tygodnia i godzina

1.

Banasik Maria

język polski, plastyka

Piątek 15.40-16.20

2.

Błajek Alicja

matematyka

Wtorek 9.15- 10.00

3.

Brodziński Krzysztof

chemia

Piątek 14.55-15.40

4.

Brudnicka Agnieszka

matematyka

Według potrzeb

5.

Bury Tadeusz

informatyka

Środa 10.10-10.55

6.

Czech Daniel

edukacja dla bezpieczeństwa

Poniedziałek 14.00-14.45

7.

Delekta Edyta

język niemiecki

Wtorek 15.40- 16.25

8.

Filipp Beata

język polski

Piątek 15.45-16.20

9.

Góralski Marin

wychowanie fizyczne

Poniedziałek 14.00-14.45

10.

Grasza Beata

język angielski

Poniedziałek 12.10-12.55

11.

Hochleitner Anna

religia

Poniedziałek 11.05-11.50

12.

Jastrzębska Anna

matematyka

Poniedziałek 10.10-10.55

13.

Jaśkiewicz Anna

filozofia, etyka

Czwartek 9.00-10.00

14.

Konecka-Tężycka-Magdalena

wychowanie fizyczne

Poniedziałek 10.10-10.55

15.

Korczak Katarzyna

język angielski

Środa 14.55-15.40

16.

Kozak-Pawlak Grażyna

matematyka

Wtorek 14.45- 15.30

17.

Krause Anna

język angielski

Czwartek 14.00 -14.45

18.

Krysztofowicz Wiesława

geografia, przyroda

Poniedziałek 14.00-14.45

19.

Kubiak Dorota

matematyka

Środa 11.05-11.50

20.

Kulka-Radko Agnieszka

geografia

Piątek 14.00-14.45

21.

Kulling Monika

język polski, historia filmu

Wtorek 12.10-12.55

22.

Kulpińska Małgorzata

biologia, przyroda

Wtorek 14.45-15.30

23.

Ligęza Grażyna

edukacja dla bezpieczeństwa

Wtorek 16.15-17.00

24.

Lipińska Lucyna

język angielski

Środa 14.00-14.45

25.

Ławicka Agnieszka

wychowanie fizyczne

Czwartek 12.10-12.55

26.

Malicka-Kowalczyk Olga

język polski, historia teatru

Środa 10.10- 10.55

27.

Mandrysz Jan

chemia

Czwartek 9.15-10.00

28.

Marchwicka Joanna

matematyka

Według potrzeb

29.

Marcinowski Zenon

język polski. historia i społeczeństwo

Poniedziałek 15.40-16.25

30.

Mironiuk Ewa

język niemiecki

Wtorek 16.30-17.15

31.

Nowicka-Nozdryń Krystyna

język francuski, język hiszpański

Poniedziałek 14.00-14.45

32.

Nozdrzykowska Katarzyna

język angielski

Wtorek 14.00-14.45

33.

Ordyniec Arkadiusz

historia

Środa 16.00-16.45

34.

Pabisiak Barbara

język polski

Środa 10.10-10.55

35.

Paszak Danuta

język angielski

Czwartek 16.00-16.45

36.

Ptaszyński Maciej

wychowanie fizyczne

Czwartek 11.05- 11.50

37.

Pucyło Katarzyna

język angielski

Czwartek 12.10-12.55

38.

Ratajczyk Sylwia

język niemiecki

Wtorek 15.45-16.30

39.

Reclaw Gabriela

język hiszpański

Poniedziałek 12.10-12.55

40.

Rogowska Alicja

matematyka, fizyka

Czwartek 15.40-16.25 termin umowny

41.

Rowan Agnieszka

język rosyjski

Wtorek 10.00-10.45

42.

Selonka Magdalena

język angielski

Poniedziałek 14.00-15.00

43.

Skibowska-Bąkała Katarzyna

język angielski

Środa 15.50-16.30

44.

Sobieraj Leszek

historia, historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie

Środa 14.00-14.45

45.

Spisak-Pietruszka Joanna

biologia

Czwartek 13.05-13.55

46.

Starek Katarzyna

religia

Czwartek 14.55-15.40

47.

Starnawski Marcin

wychowanie fizyczne

Piątek 12.10-12.55

48.

Stenka Joanna

język angielski, język hiszpański

Poniedziałek 15.45- 16.30

49.

Surażyński Przemysław

wychowanie fizyczne

Czwartek 9.15-10.30

50.

Szatrowska Dorota

wychowanie fizyczne

Czwartek 14.00-14.55

51.

Szeleźniak-Białkowska Katarzyna

wychowanie fizyczne

Poniedziałek 12.10-12.55

52.

Szydłowska Anna

chemia

Wtorek 12.10-12.55

53.

Szymańska Katarzyna

geografia

Piątek 8.15-9.00

54.

Turyn Małgorzata

biologia, ratownictwo przedmedyczne

Środa 11.00-11.40

55.

Twarowska Dorota

język angielski, przedsiębiorczość,
ekonomia w praktyce

Poniedziałek 14.00-14.45

Wtorek 13.05-13.50

56.

Walaszek Paweł

historia, historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie

Poniedziałek 13.05- 13.50

57.

Wojculewicz-Grabowska Magda

język angielski

Środa 10.10-10.55

58.

Wojtowicz Mirosław

fizyka, informatyka

Piątek 14.45-15.30

59.

Wysocki Artur

historia, historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie

Poniedziałek 10.10 -10.50

.