02 września (poniedziałek) zapraszamy na:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019 / 2020

=> dla klas pierwszych godz. 9.00

=> dla klas drugich i trzecich godz. 10.00

Dla podkreślenia wyjątkowości tego dnia w życiu każdego z uczniów (uczennic) prosimy o przybycie w stroju galowym.

 

29 sierpnia (czwartek) zapraszamy na zebranie organizacyjne w auli IX Liceum (dotyczy klas pierwszych)
godzina 17.00 - dla rodziców uczennic i uczniów kończących gimnazjum
godzina 18.00 - dla rodziców uczennic i uczniów kończących szkołę podstawową

 

27 sierpnia - 11.00 - spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych z p. dyrektor
28 sierpnia - 9.00 - spotkanie nauczycieli w zespołach przedmiotowych
28 sierpnia - 11.00 - Rada Pedagogiczna

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym pt. „Turystyczna Gdynia".

Regulamin konkursu:
- czas trwania konkursu od 20.01.2014r. do 15.04.2014r.
- zdjęcia formatu A5 (kartka zeszytu)
- uczestnik może zgłosić do 5 zdjęć, opatrzonych godłem + w zamkniętej kopercie godło oraz imię, nazwisko i klasa
- zdjęcia powinny być wykonane w centrum Gdyni, wskazana obecność rozpoznawalnego gdyńskiego akcentu.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody niespodzianki!Dokładnych informacji udzielają nauczycielki, które organizują konkurs:

pani Wiesława Krysztofowicz
pani Beata Ryl