Komunikat do uczniów i rodziców

25 i 26 kwietnia przewidziana akcja strajkowa nauczycieli

Wszelkie zmiany będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły.

 

26 kwietnia o g. 10.00  odbędzie się rozdanie świadectw maturzystom
przez wychowawców 
w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

Prosimy o zwrot książek do biblioteki i kluczyków do szafek.

 

Wcześniej o g. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji maturzystów
w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej
w Orłowie.

 

z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym pt. „Turystyczna Gdynia".

Regulamin konkursu:
- czas trwania konkursu od 20.01.2014r. do 15.04.2014r.
- zdjęcia formatu A5 (kartka zeszytu)
- uczestnik może zgłosić do 5 zdjęć, opatrzonych godłem + w zamkniętej kopercie godło oraz imię, nazwisko i klasa
- zdjęcia powinny być wykonane w centrum Gdyni, wskazana obecność rozpoznawalnego gdyńskiego akcentu.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody niespodzianki!Dokładnych informacji udzielają nauczycielki, które organizują konkurs:

pani Wiesława Krysztofowicz
pani Beata Ryl