Pedagog i psycholog

PEDAGOG

Kontakt telefoniczny: (58) 661-43-63 w. 113

Gabinet pedagoga –  pok.  53 A

mgr Alicja Mikłaszewska

godziny pracy:

poniedziałek   11.00 - 16.30

wtorek            11.00 - 15.30

środa               8.30 - 13.30

czwartek         8.30 - 13.00

piątek              8..30 - 13.00

mgr Agnieszka Mestek-Giedrys

godziny pracy:

poniedziałek   8.30 - 13.00

wtorek            8.30 - 13.00

środa               10.30 - 16.30

czwartek         11.30 - 15.30

piątek              10.30 - 15.30

Uczniowie mogą  się zgłaszać do pedagoga:

gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym,

gdy potrzebują pomocy i rady,

gdy ktoś naruszy ich prawa,

ktoś stosuje wobec nich przemoc

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka w zakresie:

funkcjonowania w szkole,

niepowodzeń szkolnych,
problemów z zachowaniem dziecka,
problemów z rówieśnikami,
pomocy materialnej.

PSYCHOLOG

Kontakt telefoniczny: (58) 661-43-63 w. 107

Gabinet psychologa – pok. 57

mgr Marta Sulewska

godziny pracy:

poniedziałek   8.30 - 13.00

wtorek            8.30 - 13.00

środa               11.30 - 16.30

czwartek         10.00 - 15.30

piątek              8.30 - 13.00

 

mgr Jakub Hyla

godziny pracy:

poniedziałek   11.30 - 16.30
wtorek    10.30 - 15.30
środa        8.30 - 13.30
czwartek  8.30 - 13.00
piątek      11.00 - 15.30 

 

Podmiotem działań psychologa szkolnego są uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Psycholog współpracuje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, dyrekcją i innymi osobami oraz instytucjami spoza szkoły, które wspomagają działania na rzecz uczniów.

Psycholog służy radą, pomocą i wsparciem w każdej sytuacji mniej lub bardziej trudnej.

 Oferta psychologa szkolnego

Indywidualne porady, konsultacje psychologiczne.
Grupowe i indywidualne porady z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki.
Badania psychologiczne skierowane do uczniów (za zgodą rodziców).
Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów osobistych, wychowawczych i edukacyjnych.
Przygotowanie uczniów do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
Terapia pedagogiczna ( małe grupy) dla uczniów z diagnozą: dysleksji, dysgrafii, i dysortografii.
Psychoedukacja w zależności od potrzeb.
Warsztaty zawodoznawcze oraz określenie predyspozycji zawodowych.

Uczniowie klas trzecich, mogą skorzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym. Są otoczeni opieką i pomocą psychologa.

                                                                                                                                       Zapraszamy

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

poliglot

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza